Scheiden na de coronacrisis – Zo hou je het nog even vol!

Scheiden na de coronacrisis – Zo hou je het nog even vol!

De huidige intelligente lockdown zorgt ervoor dat je meer thuis bent dan normaal gesproken. Indien mogelijk werk je thuis, alle afgesproken uitjes gaan niet door en je wordt verzocht zo veel mogelijk binnen te blijven. Dit geldt natuurlijk ook voor je partner. Zo zie je elkaar opeens veel meer en werk je misschien wel aan dezelfde tafel. Maar wat als jullie relatie eigenlijk niet meer zo succesvol blijkt te zijn? Wat als je liever wilt scheiden van je partner?

In China ziet men dat er meer koppels uit elkaar gaan naarmate de lockdown langer duurt. Niet heel gek, want je zit opeens onverwachts veel bij elkaar op de lip. Als de relatie al wat scheurtjes vertoonde voor de lockdown, is het niet gek dat deze nu verder scheuren en een echtscheiding op de loer ligt.

Wij begrijpen dat de situatie enorm lastig is. Daarom geven wij je een aantal tips om nog even vol te houden tot na de coronacrisis:

 1. Blijf communiceren
 2. Kies voor je kinderen
 3. Gun elkaar privacy
 4. Maak niet overal een punt van
 5. Zie de realiteit onder ogen
 6. Blijf positief

Zie jij de relatie met jouw partner niet meer goedkomen na de coronacrisis? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

1.     Blijf communiceren

Communicatie is een van de belangrijkste dingen in een relatie. Ook als jullie op het punt staan om uit elkaar te gaan. Echter is uit elkaar gaan tijdens de coronacrisis misschien niet het verstandigste om te doen. Er alleen voor staan tijdens een crisisperiode is namelijk ontzettend zwaar.

Loopt je relatie stroef en zijn de gevoelens voor de ander merkbaar verdwenen, zorg dan dat je blijft communiceren. Maak bijvoorbeeld een dagplanning waarop zichtbaar is welke dingen jij en je (ex)partner die dag gaan doen. Hebben jullie kinderen? Maak dan een planning met werkmomenten en pauzes, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren.

relatie volhouden na coronacrisis

2.     Kies voor je kinderen

Hebben jij en je partner kinderen en merk je dat het thuiswerken, de onrustige relatie en de kinderen lastig te combineren zijn? Kies altijd in eerste instantie voor je kinderen. Zorg ervoor dat er genoeg afleiding en beweging is, waardoor de sfeer in huis ook gezond kan blijven. Beweeg samen in de pauze of haal een spelletje uit de kast. Hele dagen met z’n allen op de bank hangen is niet alleen ongezond voor je lichaam, ook geestelijk brengt dit de nodige nadelen met zich mee.

Ga vooral niet bekvechten in bijzijn van je kinderen. Probeer de woordwisselingen zelfs tot een minimum te beperken. Kinderen pikken dit namelijk feilloos op. Doe beiden je best om de vrede te bewaren en je kinderen van een fijne thuissituatie te voorzien. Na de coronacrisis is er weer ruimte om aan jezelf te denken en een daadwerkelijke scheiding op gang te helpen. Op die manier kun je op een goede manier uit elkaar gaan zonder dat het je kinderen (veel) schade toebrengt.

3.     Gun elkaar privacy

Ook tijdens een lockdown hoef je niet continu bij elkaar in de buurt te zijn. Gun elkaar de privacy als de ander zich even terug wilt trekken. Spreek met elkaar af welke ruimte in huis een terugtrekruimte zou kunnen zijn en maak hier duidelijke afspraken over. Mocht je even genoeg hebben van de ander, is er dus een plek waar je je terug kunt trekken zonder dat er meteen ruzie ontstaat.

4.     Maak niet overal een punt van

Waarschijnlijk weten jullie al wel van elkaar dat jullie relatie bijna tot een einde is gekomen. Maar dat betekent niet dat je je meteen vervelend moet gaan gedragen. Bijt net iets vaker op je lip als de ander iets doet of zegt waar jij je aan irriteert. Laat wat meer kleine dingetjes gaan, maar maak het de ander ook niet te moeilijk.

Zoek niet bewust de grenzen op door bijvoorbeeld de televisie net iets harder te zetten dan je partner fijn vindt. Houd een beetje rekening met de ander. Het is even doorbijten, maar dan kom je er straks wel beter uit. Behandel de ander zoals je zelf ook behandelt wilt worden en probeer op die manier samen te leven.

5.     Zie de realiteit onder ogen

De quarantaine of lockdown geeft één zekerheid: je kunt er niet aan ontsnappen. Dit geldt ook voor je relatie met je (ex)partner. Je kunt het huis niet uit om te ontsnappen aan je slechte relatie. Daarom is dit juist de tijd om de realiteit onder ogen te zien. Misschien had jij of je (ex)partner nog wel hoop op een goede afloop, maar ziet de ander dat niet meer gebeuren. Dit soort onduidelijkheden kunnen jullie nu samen uitspreken.

Wellicht kunnen jullie al nadenken over de toekomst. Hoe gaan jullie de zorg voor jullie kinderen op je nemen? Wie zoekt er een ander huis en wat gebeurt er met de gezamenlijke spullen. Jullie hoeven nog geen definitieve afspraken te maken, daar kan mediation bijvoorbeeld ook goed bij helpen. Maar het is wel goed om vast na te denken over dat wat jullie belangrijk vinden.

6.     Blijf positief

Probeer jezelf bezig te houden en ga niet bij de zakken neer zitten. Zoek bijvoorbeeld een nieuwe hobby waar jij je energie op kunt richten. Natuurlijk gaat het niet altijd lukken om positief te blijven, maar probeer het zo goed mogelijk vol te houden. Uiteindelijk gaat de lockdown weer voorbij en kunnen jullie beide je eigen weg inslaan.

Hulp bij scheiding van VZ Advocaten

De advocaten van VZ Advocaten zijn mediator en als advocaat-scheidingsmediator ook lid van de vFAS. Hierdoor beschikken zij over de nodige juridische kennis en proceservaring die goed van pas kan komen tijdens het maken van afspraken in mediation.

Bij VZ Advocaten bespreekt de advocaat-scheidingsmediator met jullie welke afspraken gewenst zijn. Wij zorgen ervoor dat alle gewenste en passende afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Deze overeenkomsten dienen wij – dan samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding vervolgens uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking.

Jullie hoeven hiervoor dus niet meer naar de rechtbank en je houdt dus de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand.

Zie jij de relatie met jouw partner niet meer goedkomen na de coronacrisis? VZ-Advocaten kan jou helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Hoe mediation je kan helpen bij de afspraken rondom co-ouderschap

Hoe mediation je kan helpen bij de afspraken rondom co-ouderschap

In veel gevallen gaan kinderen na de scheiding van de ouders bij één van de ouders wonen. De meeste regelingen in Nederland zijn hierop gebaseerd. Toch kan het ook anders. Zo kun je ook kiezen voor co-ouderschap. Dit betekent dat je geen relatie meer hebt met je ex-partner, maar jullie wel kiezen voor een gelijkwaardige verdeling van de zorg- en opvoedtaken van jullie kinderen.

Co-ouderschap dient goed geregeld te worden. Niets is zo vervelend voor jou én je kind wanneer er onenigheid ontstaat door gebrekkige afspraken onderling. Een co-ouderschapsplan kan jullie hierbij helpen. Dit plan lijkt op een regulier ouderschapsplan, maar wijkt toch op een aantal belangrijke punten af. Een mediator kan helpen om samen een goed plan op te stellen.

Met behulp van familie mediation weet je zeker dat je geen belangrijke zaken rondom co-ouderschap over het hoofd ziet. In dit artikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Wanneer kiezen voor co-ouderschap?
 • Werkt co-ouderschap voor jouw kind?
 • Alimentatie
 • Afspraken maken door middel van mediation

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

Co ouderschap

Wanneer kiezen voor co-ouderschap?

Het is niet in iedere situatie even slim om voor co-ouderschap te kiezen. De volgende punten zijn van belang wanneer jullie van co-ouderschap een succes willen maken:

 • Het is van belang dat jij en je ex-partner dicht bij elkaar wonen. Dit maakt het gemakkelijker om jullie kinderen naar school, sport en de club te brengen en weer op te halen. Je kunt hiervoor het beste een maximum afstand van 7 kilometer hanteren. Bij alle afstanden daarboven wordt het al een stuk lastiger om gezamenlijk voor de kinderen te zorgen.
 • Beide ex-partners moeten voor de volle 100% voor het co-ouderschap gaan. Het is van belang dat je veel samen overlegt. Dit betekent dat je veel contact hebt met je ex-partner. Is het lastig om op een gezonde manier met elkaar te communiceren? Dan is co-ouderschap misschien niet de beste keuze in jullie situatie.

Wanneer jij óf je ex-partner 40 uur per week werkt waardoor het kind naar de opvang zal moeten, terwijl de andere ouder wel gewoon thuis is; dan is co-ouderschap wellicht niet de beste keuze. Co-ouderschap moet je niet alleen willen, het moet ook kunnen in jullie situatie!

Werkt co-ouderschap voor jouw kind?

Het belangrijkste is natuurlijk dat co-ouderschap moet werken voor jouw kind of jullie kinderen. Niet ieder kind vindt het even prettig om evenveel bij vader als bij moeder te zijn. Sommige kinderen vinden het lastig om hiermee om te gaan. Toch is het wel mogelijk om hierop in te spelen als ouders. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder weekend te wisselen of juist ergens door de weeks. Let wel op dat je kind niet te vaak hoeft te wisselen. Dat brengt namelijk veel onrust met zich mee. Of co-ouderschap écht werkt voor jou en je kind ontdek je pas op het moment dat je het een paar weken hebt uitgeprobeerd.

Ben jij samen met je ex-partner en een mediator in overleg rondom de afspraken voor co-ouderschap? Betrek je kinderen hier dan ook bij! Een iets ouder kind kan vaak al heel goed zelf aangeven wat voor hem of haar het prettigst werkt.

Alimentatie

Een veelvoorkomende misvatting over co-ouderschap is dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Dit is echter onjuist. Bij co-ouderschap hebben beide ouders evenveel kosten voor de kinderen. Wanneer de één een hoger inkomen heeft dan de ander, kan die ouder de kosten dus gemakkelijker dragen. Van degene met het hogere inkomen wordt dan verwacht dat hij of zij een stukje alimentatie zal betalen aan de ander. Dit om te voorkomen dat er tussen beide huishoudens een te grote disbalans is in hoe er voor de kinderen (financieel) gezorgd kan worden. Hoe hoog dit is, kun je laten berekenen door middel van een zogenaamde alimentatieberekening. Ook is het mogelijk om samen afspraken te maken, bijvoorbeeld dus met behulp van mediation.

Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening. Hier kunnen beide ouders naar ratio een bedrag op storten en bijvoorbeeld de kinderbijslag. Met deze rekening kunnen beide ouders bijvoorbeeld nieuwe schoenen kopen of andere zaken voor het kind bekostigen.

Afspraken maken door middel van mediation

Bij co-ouderschap delen jij en je ex-partner de zorg écht samen. In de meeste situaties wordt er gekozen voor een ‘week op, week af’ regeling. Dat betekent dat de kinderen de ene week bij ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder. Hoe jullie dit het beste kunnen regelen, kunnen jullie bespreken met behulp van een mediator.

De mediator helpt jullie door alle zaken, waar je aan moet denken bij co-ouderschap, op een rij te zetten. Met behulp van mediation wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor jullie situatie. Goed en opbouwend overleg tussen jou en je ex-partner helpt om negatieve gevolgen voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken.

Tijdens deze overlegmomenten met de mediator zullen er afspraken gemaakt worden rondom de volgende vraagstukken:

 • Hoe gaan jij en je ex-partner wonen?
 • Wat wordt de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen?
 • Wat worden de financiële afspraken?
 • Hoe gaan jullie om met sport, familiefeesten en vakanties?

Daarnaast zal de mediator ook stilstaan bij eventuele valkuilen en risico’s van het co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken worden daarna vastgelegd in het ouderschapsplan.

Hulp bij co-ouderschap van VZ Advocaten

Alle advocaten van VZ Advocaten zijn ook mediator. Hierdoor beschikken zij over juridische kennis die goed van pas kan komen tijdens het maken van onderlinge afspraken. Ook als het gaat om co-ouderschap. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan  dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift – bij de rechtbank in. De rechter  bekrachtigt dan de gemaakte afspraken in een beschikking.

Wil je co-ouderschap regelen met behulp van familie mediation? VZ-Advocaten kan jou kan helpen! Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

E-mail of bel ons!

Scheiden: Een mediator of advocaat?

Scheiden: Een mediator of advocaat?

Samen met je toekomstige ex-partner heb je de keuze gemaakt om te gaan scheiden. Jullie relatie is niet meer zoals het ooit was, het verliefde gevoel is verdwenen, er is geen intimiteit meer of je hebt elkaars minder leuke kanten ontdekt en deze veranderen is geen optie. Het uit elkaar gaan is ondertussen besproken, maar nu moet er een keuze gemaakt worden. Wie schakelen jullie in bij het scheiden: een mediator of een advocaat? Of is er nog een andere optie?

Je zou verwachten dat het inschakelen van een mediator andere voordelen heeft dan het inschakelen van een advocaat. Maar is dat wel zo? Wist je dat er ook een advocaat-scheidingsmediator bestaat? Deze kan zowel als advocaat en als mediator jullie belangen behartigen. Hoe dit zit? Dat ontdek je in dit blogartikel.

Wil je weten hoe VZ-Advocaten jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding
advocaat of mediator

Heb ik een advocaat of mediator nodig?

Een advocaat is in staat om jou van juridisch advies te voorzien over alle zaken die bij een scheiding komen kijken. Ook moet een advocaat voor jou het verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. Wil je gaan scheiden? Dan kun je ook voor mediation of eigenlijk scheidingsmediation kiezen. Als je er samen met je (ex) partner niet uit komt, kun je dus ook een mediator inschakelen die helpt bij het vinden van oplossingen en het verbeteren van onderlinge communicatie. Mediation helpt niet alleen tijdens de scheiding, maar heeft ook profijt ná de scheiding. Het doel is immers om in overleg uit elkaar te gaan, op zodanige wijze dat er ook na de scheiding nog overleg mogelijk is.

De advocaat moet dus voor jou een verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. Ben je getrouwd met je partner of heb je een geregistreerd partnerschap en kinderen onder de 18 jaar? Dan is dit wettelijk verplicht. In alle andere gevallen, zoals bij samenwonen, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Uiteraard zolang je er samen uitkomt. Het is altijd verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een overeenkomst (convenant). Dit kan zowel bij een advocaat als bij een mediator die je ondersteunt met het opstellen van een convenant (overeenkomst) en/of een ouderschapsplan. Een advocaat beschikt echter over de nodige juridische kennis en proceservaring en kan met die achtergrond adviseren over de inhoud van de overeenkomst, terwijl een mediator meer procesbegeleider is, meestal zonder de juridische kennis en ervaring van een advocaat. Een mediator moet ook altijd een advocaat inschakelen om het verzoek tot echtscheiding te kunnen indienen. Dat mag hij of zij niet zelf.

Advocaat-scheidingsmediator

Gelukkig is het ook mogelijk om alles bij een en dezelfde persoon te regelen. Een advocaat-scheidingsmediator kan je helpen bij de zaken die een advocaat voor je regelt, maar kan je ook helpen bij het maken van afspraken met je (ex) partner in onderling overleg. De advocaat-scheidingsmediator is immers een advocaat én mediator gespecialiseerd in echtscheidingen. Dit betekent dat je geen keuze hoeft te maken tussen een mediator of een advocaat, maar dat je met al je vraagstukken bij één persoon terecht kunt.

Wist je dat…

 • Oplossingen die door middel van mediation zijn gemaakt in het algemeen langer stand houden?
 • Mediation over het algemeen sneller tot een passende oplossing leidt en daardoor de kosten in de meeste gevallen lager uitvallen?

Willen jullie de hulp inschakelen van een mediator bij het maken van jullie afspraken? Dan is het belangrijk om te weten dat een mediator een onbeschermde term is. Dat betekent dat iedereen zichzelf een mediator mag noemen, ongeacht kennisniveau van juridische vraagstukken. Hierdoor zijn er veel mensen die beweren als mediator een echtscheiding te kunnen begeleiden, maar die eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn vanwege een gebrek aan juridische kennis en proceservaring. Door met zo’n ‘mediator’ in zee te gaan, kun je in veel problemen komen, die met name zichtbaar worden nadat de scheiding formeel is afgerond.

Het is dus belangrijk om iemand in te schakelen die daadwerkelijk een mediation-opleiding heeft voltooid. Wanneer je een mediator zoekt voor je echtscheiding, dan is het belangrijk om iemand in te schakelen die ook over de nodige juridische kennis beschikt. Wanneer je voor een advocaat-scheidingsmediator kiest die is aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), dan zijn beide aspecten gedekt.

Hulp bij scheiding van VZ Advocaten

De advocaten van VZ Advocaten zijn mediator en als advocaat-scheidingsmediator ook lid van de vFAS. Hierdoor beschikken zij over de nodige juridische kennis en proceservaring die goed van pas kan komen tijdens het maken van afspraken in mediation. Bij VZ Advocaten bespreekt de advocaat-scheidingsmediator met jullie welke afspraken gewenst zijn. Wij zorgen ervoor dat  alle gewenste en passende afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Deze overeenkomsten dienen wij – dan samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding vervolgens uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Jullie hoeven hiervoor dus niet meer naar de rechtbank en je houdt dus de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand.

Wil je weten hoe VZ-Advocaten jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Wat doet een scheidingsmediator als er een kind betrokken is?

Wat doet een scheidingsmediator als er een kind betrokken is?

Jaarlijks zijn er maar liefst 50.000 kinderen die te maken krijgen met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Een deel van deze ouders is getrouwd, een ander deel gaat ‘simpelweg’ uit elkaar. Wist je dat 1 op de 5 scheidingen moeizaam verloopt? Kinderen krijgen hier vaak veel van mee, bewust én onbewust. Dit kan nare gevolgen hebben.

Het uit elkaar gaan of een scheiding maken veel emoties los. Niet alleen bij de ouders. Zeker ook bij de kinderen. Kinderen komen in een soort tweestrijd terecht, waarbij ze geen kant kunnen en willen kiezen. Ze zijn immers trouw aan beide ouders. Met behulp van een scheidingsmediator is het voor ouders mogelijk om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De volgende onderwerpen met betrekking tot scheidingsmediation komen aan bod in dit artikel: 

 • Het effect op een kind
 • Passende oplossing
 • Ouderschapsplan

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wat doet een scheidingsmediator

Het effect op een kind

Zoals hierboven al aangegeven kan een scheiding veel impact hebben op een kind. Een kind geeft zichzelf vaak de schuld wanneer zijn of haar ouders ongelukkig zijn. Kinderen zien zichzelf als de dader, de aanstichter van de scheiding. Terwijl dit natuurlijk helemaal niet het geval is. 

Daarnaast heeft een kind nooit om een scheiding gevraagd, toch moet hij wel dealen met alle gevolgen die dit met zich meebrengt. Kenmerkend voor (jonge) kinderen is dat zij niet vaak uitspreken wat ze nu écht denken, wat ze voelen of waar ze last van hebben. 

Niet alleen vraagt het uit elkaar gaan veel van een kind. Ook ouders ervaren de nodige stress. Er moet immers veel geregeld worden, vaak op een zo kort mogelijke termijn. Het loslaten van de relatie is niet zo maar gedaan. Hierbij spelen veel emotie een grote rol waardoor er soms minder aandacht is voor de gevoelens van het kind.

Passende oplossing

Om ervoor te zorgen dat ouders hun kind niet uit het oog verliezen, kan er gekozen worden om een scheidingsmediator in te schakelen. Deze mediator helpt ex-geliefden om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven, tijdens en na de scheiding. Er wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor zowel de ouders als het kind. 

Een scheidingsmediator is een professionele bemiddelaar die volledig onafhankelijk werkt. Dat betekent dat de mediator nooit de kant van één van de partijen zal kiezen en hij zal ook geen standpunt innemen. 

Wanneer ouders naar een passende oplossing willen zoeken met behulp van een scheidingsmediator, is het van belang dat beide partijen vrijwillig meewerken. De afspraken die onder begeleiding van een mediator worden gemaakt, worden in een convenant vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woning, pensioenen, partneralimentatie en de verdeling van de inboedel.

Ouderschapsplan

Wanneer je een kind hebt en besluit uit elkaar te gaan, zul je samen een ouderschapsplan op moeten stellen. In dit plan staan alle afspraken die te maken hebben met je kind. Een scheidingsmediator kan je helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

In principe zijn ouders vrij om te bepalen welke afspraken er in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Echter zijn er wel een aantal wettelijke minimumeisen. Zo moeten er afspraken zijn over het regelen van zorg, opvoeding en omgang omtrent de kinderen, het regelen van elkaar informeren over belangrijke onderwerpen zoals de schoolkeuze en opvoeding van minderjarige kinderen.

Afspraken over dagelijkse zorg, sport, medische zorg, vakanties, verjaardagen en het halen en brengen van kinderen zijn aan te raden om mee te nemen in het ouderschapsplan. Dit is echter niet verplicht.

Beide ouders zijn eveneens verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. In sommige gevallen kan er daarnaast ook sprake zijn van een behoefte aan een financiële aanvulling op de kosten van levensonderhoud van een ex-partner. Om conflicten nu en in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om je goed voor te laten lichten en duidelijke afspraken te maken. 

Een scheidingsmediator legt je graag uit wat jouw rechten en plichten zijn en wanneer je recht hebt op kinder- of partneralimentatie.

Scheidingsmediation bij VZ Advocaten

Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij over juridische kennis die goed van pas komen tijdens het maken van de afspraken. Bij VZ Advocaten maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Dit convenant dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt dus de gevolgen van uw echtscheiding in eigen hand.

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Wanneer mediation een goede keuze is

Wanneer mediation een goede keuze is

Soms kan mediation een goede keuze zijn. Met name als het belangrijk is om de onderlinge verstandhouding goed te houden, met het oog op de kinderen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsconflict of een geschil met de overheid.

Om te weten in welke situaties je mediation kan inzetten, zal je eerst meer moeten weten over wat mediation inhoudt, waarom mediation kan werken en wanneer het wel en niet geschikt is. De volgende onderwerpen met betrekking tot mediation komen aan bod in dit artikel:

 • Mediation, wat is dat nou eigenlijk?
 • Waarom mediation
 • Wanneer mediation (niet) geschikt is
 • Wat is mediation bij een echtscheiding
 • Scheidingsmediator

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wanneer mediation een goede keuze is

Mediation, wat is dat?

Bij een conflict waar je zelf niet uitkomt kan je een advocaat of mediator inschakelen. Bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor een vorm van mediation. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, scheidingen, conflicten met de overheid of familieruzies. Het belangrijkste uitgangspunt van mediation is dat beide partijen willen werken aan een oplossing, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter.

Een mediator is een onpartijdige derde die de communicatie weer op gang brengt tussen de partijen die een geschil hebben. Ook kan een mediator helpen bij het zoeken naar een oplossing, waarbij hij of zij rekening houdt met emotionele, juridische en financiële factoren van het geschil.

Waarom mediation?

Er zijn verschillende redenen waarom – in het geval van een geschil – mediation een interessante keuze kan zijn. We zetten de belangrijkste redenen op een rij:

 • De controle behouden

Een belangrijk voordeel van mediation is dat je alles in eigen hand kan houden. Samen met de tegenpartij bepaal je wat je afspreekt en wat de regels hierbij zijn. Op deze manier kan je beter de controle houden over het conflict.

 • Snelle oplossing

Mediation kan snel worden afgerond. Over het algemeen binnen een paar maanden en soms zelfs binnen een aantal weken. Procedures nemen over het algemeen meer tijd in beslag.

 • Behoud van de relatie

Bij mediation krijgt iedere partij de mogelijkheid om alles wat er speelt uit te spreken. Hierna zoeken de partijen samen naar een oplossing. Vooral bij familiezaken is het vaak belangrijk dat partijen op een goede wijze contact met elkaar kunnen houden. Mediation kan daarbij helpen en escalatie voorkomen.

 • Het hele conflict oplossen

Een gerechtelijke procedure richt zich alleen op het juridische aspect. Bij mediation zoek je samen met de tegenpartij naar een oplossing die toekomstbestendig is. Mediation richt zich op alle aspecten van het conflict, dus ook de emotionele kant van de zaak.

 • Lagere kosten

Mediation is over het algemeen een goedkopere optie dan een gerechtelijke procedure. Het is altijd verstandig om vooraf een kostenindicatie te bespreken. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Wanneer mediation (niet) geschikt is

Mediation is over het algemeen een goede keuze als de onderlinge verstandhouding goed moet blijven. Denk aan zaken waar kinderen betrokken bij zijn of waar je in de toekomst afhankelijk bent van de tegenpartij. Als het doel is om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die acceptabel en rechtvaardig zijn dan is mediation zeer geschikt.

Mediation heeft meestal geen zin als je een openbare en principiële uitspraak wilt hebben over een juridisch geschil. Als mediation al eens eerder is mislukt bij een conflict dan is het ook niet verstandig om mediation opnieuw te proberen voor ditzelfde conflict. Daarnaast is het ook niet verstandig om mediation in te schakelen als beide partijen geen oog meer hebben voor de belangen van een ander en slechts de wens hebben om te tegenpartij dwars te zitten.

Wat is mediation bij een echtscheiding

Mediation kan een goede optie zijn tijdens het proces van een echtscheiding. Bij een scheiding met een mediator behartigt hij of zij de belangen van beide partijen. Op deze manier wordt er een overeenkomst bereikt waar allebei de partijen achter staan. Het doel van mediation bij een echtscheiding is dat jij en jouw ex-partner op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Met mediation voorkom je dat de echtscheiding resulteert in een definitieve en onherstelbare breuk, terwijl je misschien als ouders nog met elkaar te maken blijft hebben; als je elkaar gaat met een kind.

Scheidingsmediator

De impact van een scheiding is groot, zowel emotioneel als financieel. Een beslissing van de rechter sluit de echtscheidingsprocedure misschien juridisch officieel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele onderliggende, meer emotionele conflicten en onuitgesproken zaken, die aan een goede oplossing in de weg staan. Een scheidingsmediator is een neutrale en onpartijdige bemiddelaar die met jou zal werken aan een algehele regeling voor de gevolgen van uw echtscheiding. Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij daarnaast over juridische kennis die goed van pas komt tijdens het maken van dit soort afspraken.

Bij VZ Advocaten maken wij altijd eerst vrijblijvend kennis met de mensen die ons in willen schakelen. Dan leggen wij uit wat zij kunnen verwachten, maar ook wat er van hen wordt verwacht als zij middels mediation hun geschil willen beslechten. Uiteraard worden dan ook de kosten besproken. Als partijen er – na dat gesprek – voor kiezen om ons in te schakelen, dan werken wij met een mediationovereenkomst, die bij aanvang van het traject getekend dient te worden. Daarmee committeren partijen zich aan de spelregels van mediation.

Verder maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) en dit wordt dan door partijen uiteindelijk getekend. Dit convenant dienen wij daarna – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt op deze manier de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand. Wel zo prettig!

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!