Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Uit elkaar gaan met een kind, hoe doe je dat?

Uit elkaar gaan met een kind, hoe doe je dat?

Besluiten om uit elkaar te gaan, is een zware beslissing. Helemaal als jullie samen kinderen hebben. Maar als jullie ongelukkig zijn in de relatie, is het meestal de beste optie. Zowel voor jou als je kinderen. Ondanks dat het wellicht beter is voor de gezinssituatie om uit elkaar te gaan, heeft een scheiding veel impact op een kind. Het is een heftige emotionele gebeurtenis, waarbij veel verandert.

Bij het uit elkaar gaan met een kind is het belangrijk om een vechtscheiding te voorkomen. Onderzoek wijst namelijk uit dat een vechtscheiding een groot risico op gedragsproblemen bij kinderen veroorzaakt. Door samen goede afspraken te maken en ‘normaal’ tegen elkaar te doen, worden deze risico’s aanzienlijk verkleind.

Bij het uit elkaar gaan met een kind komt veel kijken. In dit artikel lichten wij de volgende deelonderwerpen verder toe:

• Het nieuws vertellen
• Omgangsregeling
• Kinderalimentatie
• Ouderschapsplan
• Zeggenschap niet-verzorgende ouder

 

Wil je weten hoe je het scheidingsproces zo goed mogelijk kunt laten verlopen? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord en beantwoorden al je vragen, zodat je weet wat je te wachten staat.

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding.

uit elkaar gaan met een kind

Het nieuws vertellen

Je kinderen vertellen dat jij en je partner uit elkaar gaan, is misschien wel het moeilijkste in het gehele proces. Hoe pak je zoiets aan? Wanneer is het beste moment? ’s Ochtends bij het ontbijt? Of juist ’s avonds bij het vertellen van een verhaaltje voor het slapengaan?

Het is belangrijk om een goed moment te kiezen en een plek waar je kind zich veilig voelt. Voer, als het kan, het gesprek samen met je partner en spreek daarbij van te voren af wie wat zal gaan zeggen. Op dit moment draait het niet om jullie, maar om je kind en zijn of haar reactie en gevoelens.

Doordat je samen het gesprek voert, laat je het kind zien dat jullie nog wel in staat zijn om samen beslissingen te nemen. Daarnaast denken kinderen al gauw dat het hun schuld is. Wees hier duidelijk in en geef aan dat het kind hier niets aan kan doen. Bespreek ook de veranderingen die op korte termijn zullen plaats vinden, of één van de ouders zal verhuizen en hoe vaak het kind hem of haar nog zal zien.

Eindig het gesprek door te vragen naar de mening van je kinderen. Zorg ervoor dat alle kinderen hun emoties en mening kwijt kan. Het is belangrijk om zelf rustig te blijven, ongeacht de reactie van je kind. Laat hem of haar weten dat je er voor hem bent

Omgangsregeling

Naast dat het heel belangrijk is om veel aandacht aan je kinderen te besteden, moeten er ook andere zaken geregeld worden. Zo zal er bijvoorbeeld een omgangsregeling getroffen moeten worden. Hierin leg je samen met je partner vast wie er voor de kinderen gaat zorgen en hoe vaak de andere ouder het kind te zien krijgt. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van vakanties en de feestdagen.

Denk goed na over de afspraken die je onderling maakt. Bij een co-ouderschap zien beide ouders de kinderen evenveel. Daarbij is het eigenlijk ook van belang dat beide ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen. In het meest ideale plaatje lukt het jullie om samen afspraken te maken over de omgang met jullie kinderen. Hier kun je eventueel een mediator voor inschakelen of een advocaat indien jullie er samen niet uitkomen.

Kinderalimentatie

Zodra jullie een duidelijke omgangsregeling hebben bepaald, is alimentatie het volgende punt dat besproken dient te worden. Neem jij het grootste deel van de zorg voor de kinderen op je? Dan zal je ex jou een stukje kinderalimentatie moeten betalen. De hoeveelheid hangt af van de omgangsregeling en jullie inkomens, maar ook van het eventueel te ontvangen kindgebonden budget.

Ouderschapsplan

Alle gemaakte afspraken rondom de opvoeding van je kind leg je vast in een ouderschapsplan. Ook de afspraken rondom de omgang en kinderalimentatie leg je hierin vast. Bij een scheiding of gezamenlijk gezag is een ouderschapsplan verplicht. In alle andere situaties niet, maar wel verstandig. Door de afspraken op papier te zetten, weten jullie beide waar je aan toe bent als ouder. Dit geldt ook voor je kinderen.

Zeggenschap niet-verzorgende ouder

Heb je als biologische vader je kinderen erkend en daarnaast het ouderlijk gezag aangevraagd? Dan behoud je de zeggenschap over je kind, ook al ben je de niet-verzorgende ouder. Dat betekent dat belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld de opvoeding of schoolkeuze een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Ook de formele zaken zoals het aanvragen van een paspoort of het inschrijven bij de gemeente dien je samen met je ex af te handelen. Indien je dit gezag nog niet hebt, is het wellicht aan te raden dit te gaan regelen. Alleen dan kun je namelijk invloed uitoefenen op alle belangrijke dingen in het leven van je kinderen!

 

Is een scheiding onvermijdelijk? Ga dan op een respectvolle manier uit elkaar. Dat kan met de hulp van een mediator. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan voor jou klaar met het beste advies.

E-mail of bel ons!

Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2018

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten (deze zal uw advocaat voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand), gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (dus voor een aanvraag in 2018 is het peiljaar 2016). De gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. U heeft geen recht op een tegemoetkoming wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.900 (voor alleenstaanden) of  € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) of uw vermogen boven het vrijgestelde bedrag van € 24.437. Doet u geen belastingaangifte, dan wordt uitgegaan van uw belastbare inkomen.

 
Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2018 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 340 t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800 € 412 € 26.501 – € 27.500
€ 19.801 – € 20.800 € 566 € 27.501 – € 28.800
€ 20.801 – € 22.700 € 720 € 28.801 – € 32.100
€ 22.701 – € 26.900 € 849 € 32.101 – € 38.000
Boven de € 26.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.000

Verlaging van de eigen bijdrage: Laat uw financiële situatie in 2018 niet toe dat u de vastgestelde eigen bijdrage op basis van het inkomen in het peiljaar kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging van de vastgestelde eigen bijdrage naar een lager bedrag.

Korting: Wanneer het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020) een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op de eigen bijdrage.

Vermogenstoets: Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen.

  Vrijgesteld per persoon
2016 (het peiljaar) € 24.437

 

Resultaatsbeoordeling en intrekking toevoeging: Als na afloop van de zaak blijkt dat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen, wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak. Wel de verkoopopbrengst van een woning die nog niet direct is verkocht of waarvan u een aandeel in de overwaarde pas over enkele jaren zult ontvangen.

Bij de resultaatsbeoordeling wordt voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen uitgegaan van het jaar waarin de zaak eindigt. Daarvan is dus de helft (50%) vrijgesteld. In 2018 is het heffingsvrij vermogen € 30.000,- per volwassene. De helft hiervan is € 15.000.

Meer informatie vind u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u kunt contact met ons opnemen.

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2007-2017 in percentages

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8 2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3% 2,1%

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Huwelijksrecht (gemeenschap van goederen) grondig vernieuwd

Huwelijksrecht (gemeenschap van goederen) grondig vernieuwd

Met een nipte meerderheid nam de Eerste Kamer dinsdagmiddag het wetsvoorstel aan waarmee de reikwijdte van trouwen in gemeenschap van goederen wordt beperkt. Daarmee kan de oude wet, die dateert uit 1838, eindelijk worden vervangen. 

‘Een bijzonder moment,’ noemt advocaat en docent aan de VU Bart Breederveld het moment vlak na de stemming in de Eerste Kamer. Afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Met slechts één stem verschil haalde het wetsvoorstel een meerderheid in de Eerste Kamer.Deze wet houdt een stelselwijziging in op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Met de wetswijziging blijft het voorhuwelijkse privévermogen nu in het bezit van de betreffende partner. Voorhuwelijkse schulden vallen ook buiten de gemeenschappelijke boedel. Net zoals erfenissen en schenkingen die de partners tijdens het huwelijk krijgen. Breederveld: ‘Alleen vermogen dat partners gezamenlijk hebben opgebouwd, wordt na de echtscheiding gedeeld.’De oude wet bestaat al sinds 1838. Vanaf 1900 zijn er verschillende initiatieven geweest om de reikwijdte van de gemeenschap van goederen in te perken. Die pogingen strandden keer op keer. Vooral de christelijke partijen waren steeds tegen. Ook het jongste initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Judith Swinkels (D66), Jeroen Recourt (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) kreeg veel weerstand. De senatoren Marnix van Rij (CDA) en Anneke Wezel (SP) dienden er een motie tegen in. Maar met 38 tegen 37 stemmen heeft het wetsvoorstel het toch gehaald. ‘Dat de lotsverbondenheid nu is gekoppeld aan het huwelijk en niet meer aan de periode daaraan voorafgaand, dat vind ik het belangrijkste van dit wetsvoorstel,’ zegt Breederveld.Met de stelselwijzigingen sluit Nederland aan bij de internationale norm. Alleen Suriname en Zuid-Afrika hanteren nu nog zo’n uitgebreide uitleg van trouwen in gemeenschap van goederen. 
Bron: Advocatenblad, nieuws 28 maart 2017