Scheiden: Een mediator of advocaat?

Scheiden: Een mediator of advocaat?

Samen met je toekomstige ex-partner heb je de keuze gemaakt om te gaan scheiden. Jullie relatie is niet meer zoals het ooit was, het verliefde gevoel is verdwenen, er is geen intimiteit meer of je hebt elkaars minder leuke kanten ontdekt en deze veranderen is geen optie. Het uit elkaar gaan is ondertussen besproken, maar nu moet er een keuze gemaakt worden. Wie schakelen jullie in bij het scheiden: een mediator of een advocaat? Of is er nog een andere optie?

Je zou verwachten dat het inschakelen van een mediator andere voordelen heeft dan het inschakelen van een advocaat. Maar is dat wel zo? Wist je dat er ook een advocaat-scheidingsmediator bestaat? Deze kan zowel als advocaat en als mediator jullie belangen behartigen. Hoe dit zit? Dat ontdek je in dit blogartikel.

Wil je weten hoe VZ-Advocaten jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding
advocaat of mediator

Heb ik een advocaat of mediator nodig?

Een advocaat is in staat om jou van juridisch advies te voorzien over alle zaken die bij een scheiding komen kijken. Ook moet een advocaat voor jou het verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. Wil je gaan scheiden? Dan kun je ook voor mediation of eigenlijk scheidingsmediation kiezen. Als je er samen met je (ex) partner niet uit komt, kun je dus ook een mediator inschakelen die helpt bij het vinden van oplossingen en het verbeteren van onderlinge communicatie. Mediation helpt niet alleen tijdens de scheiding, maar heeft ook profijt ná de scheiding. Het doel is immers om in overleg uit elkaar te gaan, op zodanige wijze dat er ook na de scheiding nog overleg mogelijk is.

De advocaat moet dus voor jou een verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank. Ben je getrouwd met je partner of heb je een geregistreerd partnerschap en kinderen onder de 18 jaar? Dan is dit wettelijk verplicht. In alle andere gevallen, zoals bij samenwonen, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Uiteraard zolang je er samen uitkomt. Het is altijd verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een overeenkomst (convenant). Dit kan zowel bij een advocaat als bij een mediator die je ondersteunt met het opstellen van een convenant (overeenkomst) en/of een ouderschapsplan. Een advocaat beschikt echter over de nodige juridische kennis en proceservaring en kan met die achtergrond adviseren over de inhoud van de overeenkomst, terwijl een mediator meer procesbegeleider is, meestal zonder de juridische kennis en ervaring van een advocaat. Een mediator moet ook altijd een advocaat inschakelen om het verzoek tot echtscheiding te kunnen indienen. Dat mag hij of zij niet zelf.

Advocaat-scheidingsmediator

Gelukkig is het ook mogelijk om alles bij een en dezelfde persoon te regelen. Een advocaat-scheidingsmediator kan je helpen bij de zaken die een advocaat voor je regelt, maar kan je ook helpen bij het maken van afspraken met je (ex) partner in onderling overleg. De advocaat-scheidingsmediator is immers een advocaat én mediator gespecialiseerd in echtscheidingen. Dit betekent dat je geen keuze hoeft te maken tussen een mediator of een advocaat, maar dat je met al je vraagstukken bij één persoon terecht kunt.

Wist je dat…

 • Oplossingen die door middel van mediation zijn gemaakt in het algemeen langer stand houden?
 • Mediation over het algemeen sneller tot een passende oplossing leidt en daardoor de kosten in de meeste gevallen lager uitvallen?

Willen jullie de hulp inschakelen van een mediator bij het maken van jullie afspraken? Dan is het belangrijk om te weten dat een mediator een onbeschermde term is. Dat betekent dat iedereen zichzelf een mediator mag noemen, ongeacht kennisniveau van juridische vraagstukken. Hierdoor zijn er veel mensen die beweren als mediator een echtscheiding te kunnen begeleiden, maar die eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn vanwege een gebrek aan juridische kennis en proceservaring. Door met zo’n ‘mediator’ in zee te gaan, kun je in veel problemen komen, die met name zichtbaar worden nadat de scheiding formeel is afgerond.

Het is dus belangrijk om iemand in te schakelen die daadwerkelijk een mediation-opleiding heeft voltooid. Wanneer je een mediator zoekt voor je echtscheiding, dan is het belangrijk om iemand in te schakelen die ook over de nodige juridische kennis beschikt. Wanneer je voor een advocaat-scheidingsmediator kiest die is aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), dan zijn beide aspecten gedekt.

Hulp bij scheiding van VZ Advocaten

De advocaten van VZ Advocaten zijn mediator en als advocaat-scheidingsmediator ook lid van de vFAS. Hierdoor beschikken zij over de nodige juridische kennis en proceservaring die goed van pas kan komen tijdens het maken van afspraken in mediation. Bij VZ Advocaten bespreekt de advocaat-scheidingsmediator met jullie welke afspraken gewenst zijn. Wij zorgen ervoor dat  alle gewenste en passende afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Deze overeenkomsten dienen wij – dan samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding vervolgens uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Jullie hoeven hiervoor dus niet meer naar de rechtbank en je houdt dus de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand.

Wil je weten hoe VZ-Advocaten jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Wat doet een scheidingsmediator als er een kind betrokken is?

Wat doet een scheidingsmediator als er een kind betrokken is?

Jaarlijks zijn er maar liefst 50.000 kinderen die te maken krijgen met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Een deel van deze ouders is getrouwd, een ander deel gaat ‘simpelweg’ uit elkaar. Wist je dat 1 op de 5 scheidingen moeizaam verloopt? Kinderen krijgen hier vaak veel van mee, bewust én onbewust. Dit kan nare gevolgen hebben.

Het uit elkaar gaan of een scheiding maken veel emoties los. Niet alleen bij de ouders. Zeker ook bij de kinderen. Kinderen komen in een soort tweestrijd terecht, waarbij ze geen kant kunnen en willen kiezen. Ze zijn immers trouw aan beide ouders. Met behulp van een scheidingsmediator is het voor ouders mogelijk om de schade zo veel mogelijk te beperken.

De volgende onderwerpen met betrekking tot scheidingsmediation komen aan bod in dit artikel: 

 • Het effect op een kind
 • Passende oplossing
 • Ouderschapsplan

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wat doet een scheidingsmediator

Het effect op een kind

Zoals hierboven al aangegeven kan een scheiding veel impact hebben op een kind. Een kind geeft zichzelf vaak de schuld wanneer zijn of haar ouders ongelukkig zijn. Kinderen zien zichzelf als de dader, de aanstichter van de scheiding. Terwijl dit natuurlijk helemaal niet het geval is. 

Daarnaast heeft een kind nooit om een scheiding gevraagd, toch moet hij wel dealen met alle gevolgen die dit met zich meebrengt. Kenmerkend voor (jonge) kinderen is dat zij niet vaak uitspreken wat ze nu écht denken, wat ze voelen of waar ze last van hebben. 

Niet alleen vraagt het uit elkaar gaan veel van een kind. Ook ouders ervaren de nodige stress. Er moet immers veel geregeld worden, vaak op een zo kort mogelijke termijn. Het loslaten van de relatie is niet zo maar gedaan. Hierbij spelen veel emotie een grote rol waardoor er soms minder aandacht is voor de gevoelens van het kind.

Passende oplossing

Om ervoor te zorgen dat ouders hun kind niet uit het oog verliezen, kan er gekozen worden om een scheidingsmediator in te schakelen. Deze mediator helpt ex-geliefden om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven, tijdens en na de scheiding. Er wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor zowel de ouders als het kind. 

Een scheidingsmediator is een professionele bemiddelaar die volledig onafhankelijk werkt. Dat betekent dat de mediator nooit de kant van één van de partijen zal kiezen en hij zal ook geen standpunt innemen. 

Wanneer ouders naar een passende oplossing willen zoeken met behulp van een scheidingsmediator, is het van belang dat beide partijen vrijwillig meewerken. De afspraken die onder begeleiding van een mediator worden gemaakt, worden in een convenant vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woning, pensioenen, partneralimentatie en de verdeling van de inboedel.

Ouderschapsplan

Wanneer je een kind hebt en besluit uit elkaar te gaan, zul je samen een ouderschapsplan op moeten stellen. In dit plan staan alle afspraken die te maken hebben met je kind. Een scheidingsmediator kan je helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. 

In principe zijn ouders vrij om te bepalen welke afspraken er in het ouderschapsplan worden vastgelegd. Echter zijn er wel een aantal wettelijke minimumeisen. Zo moeten er afspraken zijn over het regelen van zorg, opvoeding en omgang omtrent de kinderen, het regelen van elkaar informeren over belangrijke onderwerpen zoals de schoolkeuze en opvoeding van minderjarige kinderen.

Afspraken over dagelijkse zorg, sport, medische zorg, vakanties, verjaardagen en het halen en brengen van kinderen zijn aan te raden om mee te nemen in het ouderschapsplan. Dit is echter niet verplicht.

Beide ouders zijn eveneens verplicht om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. In sommige gevallen kan er daarnaast ook sprake zijn van een behoefte aan een financiële aanvulling op de kosten van levensonderhoud van een ex-partner. Om conflicten nu en in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om je goed voor te laten lichten en duidelijke afspraken te maken. 

Een scheidingsmediator legt je graag uit wat jouw rechten en plichten zijn en wanneer je recht hebt op kinder- of partneralimentatie.

Scheidingsmediation bij VZ Advocaten

Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij over juridische kennis die goed van pas komen tijdens het maken van de afspraken. Bij VZ Advocaten maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Alle gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst). Dit convenant dienen wij – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt dus de gevolgen van uw echtscheiding in eigen hand.

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Wanneer mediation een goede keuze is

Wanneer mediation een goede keuze is

Soms kan mediation een goede keuze zijn. Met name als het belangrijk is om de onderlinge verstandhouding goed te houden, met het oog op de kinderen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een scheiding, arbeidsconflict of een geschil met de overheid.

Om te weten in welke situaties je mediation kan inzetten, zal je eerst meer moeten weten over wat mediation inhoudt, waarom mediation kan werken en wanneer het wel en niet geschikt is. De volgende onderwerpen met betrekking tot mediation komen aan bod in dit artikel:

 • Mediation, wat is dat nou eigenlijk?
 • Waarom mediation
 • Wanneer mediation (niet) geschikt is
 • Wat is mediation bij een echtscheiding
 • Scheidingsmediator

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen? Neem dan direct contact met ons op

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

wanneer mediation een goede keuze is

Mediation, wat is dat?

Bij een conflict waar je zelf niet uitkomt kan je een advocaat of mediator inschakelen. Bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor een vorm van mediation. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, scheidingen, conflicten met de overheid of familieruzies. Het belangrijkste uitgangspunt van mediation is dat beide partijen willen werken aan een oplossing, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter.

Een mediator is een onpartijdige derde die de communicatie weer op gang brengt tussen de partijen die een geschil hebben. Ook kan een mediator helpen bij het zoeken naar een oplossing, waarbij hij of zij rekening houdt met emotionele, juridische en financiële factoren van het geschil.

Waarom mediation?

Er zijn verschillende redenen waarom – in het geval van een geschil – mediation een interessante keuze kan zijn. We zetten de belangrijkste redenen op een rij:

 • De controle behouden

Een belangrijk voordeel van mediation is dat je alles in eigen hand kan houden. Samen met de tegenpartij bepaal je wat je afspreekt en wat de regels hierbij zijn. Op deze manier kan je beter de controle houden over het conflict.

 • Snelle oplossing

Mediation kan snel worden afgerond. Over het algemeen binnen een paar maanden en soms zelfs binnen een aantal weken. Procedures nemen over het algemeen meer tijd in beslag.

 • Behoud van de relatie

Bij mediation krijgt iedere partij de mogelijkheid om alles wat er speelt uit te spreken. Hierna zoeken de partijen samen naar een oplossing. Vooral bij familiezaken is het vaak belangrijk dat partijen op een goede wijze contact met elkaar kunnen houden. Mediation kan daarbij helpen en escalatie voorkomen.

 • Het hele conflict oplossen

Een gerechtelijke procedure richt zich alleen op het juridische aspect. Bij mediation zoek je samen met de tegenpartij naar een oplossing die toekomstbestendig is. Mediation richt zich op alle aspecten van het conflict, dus ook de emotionele kant van de zaak.

 • Lagere kosten

Mediation is over het algemeen een goedkopere optie dan een gerechtelijke procedure. Het is altijd verstandig om vooraf een kostenindicatie te bespreken. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Wanneer mediation (niet) geschikt is

Mediation is over het algemeen een goede keuze als de onderlinge verstandhouding goed moet blijven. Denk aan zaken waar kinderen betrokken bij zijn of waar je in de toekomst afhankelijk bent van de tegenpartij. Als het doel is om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die acceptabel en rechtvaardig zijn dan is mediation zeer geschikt.

Mediation heeft meestal geen zin als je een openbare en principiële uitspraak wilt hebben over een juridisch geschil. Als mediation al eens eerder is mislukt bij een conflict dan is het ook niet verstandig om mediation opnieuw te proberen voor ditzelfde conflict. Daarnaast is het ook niet verstandig om mediation in te schakelen als beide partijen geen oog meer hebben voor de belangen van een ander en slechts de wens hebben om te tegenpartij dwars te zitten.

Wat is mediation bij een echtscheiding

Mediation kan een goede optie zijn tijdens het proces van een echtscheiding. Bij een scheiding met een mediator behartigt hij of zij de belangen van beide partijen. Op deze manier wordt er een overeenkomst bereikt waar allebei de partijen achter staan. Het doel van mediation bij een echtscheiding is dat jij en jouw ex-partner op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Met mediation voorkom je dat de echtscheiding resulteert in een definitieve en onherstelbare breuk, terwijl je misschien als ouders nog met elkaar te maken blijft hebben; als je elkaar gaat met een kind.

Scheidingsmediator

De impact van een scheiding is groot, zowel emotioneel als financieel. Een beslissing van de rechter sluit de echtscheidingsprocedure misschien juridisch officieel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele onderliggende, meer emotionele conflicten en onuitgesproken zaken, die aan een goede oplossing in de weg staan. Een scheidingsmediator is een neutrale en onpartijdige bemiddelaar die met jou zal werken aan een algehele regeling voor de gevolgen van uw echtscheiding. Omdat de mediators van VZ Advocaten ook advocaat zijn, beschikken zij daarnaast over juridische kennis die goed van pas komt tijdens het maken van dit soort afspraken.

Bij VZ Advocaten maken wij altijd eerst vrijblijvend kennis met de mensen die ons in willen schakelen. Dan leggen wij uit wat zij kunnen verwachten, maar ook wat er van hen wordt verwacht als zij middels mediation hun geschil willen beslechten. Uiteraard worden dan ook de kosten besproken. Als partijen er – na dat gesprek – voor kiezen om ons in te schakelen, dan werken wij met een mediationovereenkomst, die bij aanvang van het traject getekend dient te worden. Daarmee committeren partijen zich aan de spelregels van mediation.

Verder maken wij verslagen van de gesprekken die in het kader van de mediation worden gevoerd. Gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) en dit wordt dan door partijen uiteindelijk getekend. Dit convenant dienen wij daarna – samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding – bij de rechtbank in. De rechter spreekt de echtscheiding uit en bekrachtigt de gemaakte afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Je houdt op deze manier de gevolgen van jouw echtscheiding in eigen hand. Wel zo prettig!

Wil je weten hoe mediation jou kan helpen bij een scheiding? Neem dan gerust contact met ons op! Je staat er niet alleen voor.

E-mail of bel ons!

Scheiden zonder advocaat, is dat een optie?

Scheiden zonder advocaat, is dat een optie?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zowel op persoonlijk als financieel vlak. Om de kosten te drukken zal je misschien zoveel mogelijk zelf willen regelen. Zonder advocaat. Is dit wel de beste optie en kan dit zo maar? We geven antwoord op deze vragen in dit blog.

Als er onoverbrugbare meningsverschillen zijn en de band tussen echtgenoten duurzaam is ontwricht, dan is er juridisch gezien een basis voor een echtscheiding. Bij een scheiding moeten veel zaken worden geregeld. Een advocaat of mediator kan helpen om de scheiding goed te laten verlopen en zorgen deels weg te nemen Wanneer moét je een advocaat inschakelen, of kan je een scheiding ook regelen zonder advocaat?

In dit blog bespreken we of je kan scheiden zonder advocaat door de volgende stappen toe te lichten:

 • Scheiden zonder advocaat: kan het?
 • Situatie 1: Samenwonend zonder samenlevingscontract
 • Situatie 2: Samenwonend met samenlevingscontract
 • Situatie 3: Getrouwd
 • Voor- en nadelen van scheiden zonder advocaat of mediator

Sta je op het punt om te scheiden en wil je exact weten waar je aan toe bent? Blijf niet lang in onzekerheid rondlopen, maar neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

E-mail of bel ons!

Lees verder onder de afbeelding

scheiden zonder advocaat

Scheiden zonder advocaat: kan het?

Een scheiding heeft belangrijke gevolgen en kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het antwoord op de vraag of je kan scheiden zonder advocaat is afhankelijk van de vraag of jullie samenwonen, al dan niet met een samenlevingscontract, of getrouwd zijn. We zetten de meest voorkomende situaties op een rij en geven antwoord op de vraag: heb je een advocaat nodig?

Situatie 1: Jullie wonen samen zonder samenlevingscontract

Als je samenwoont, maar niet getrouwd bent dan kan je een samenleving beëindigen zonder het tussenkomen van een rechter of advocaat. Je bent dus niet wettelijk verplicht om een advocaat in te schakelen. Het is wel prettig voor beide partijen om duidelijke afspraken te maken, mogelijk met behulp van een notaris of mediator. Een mediator bemiddelt tussen jou en je partner en zal er alles aan doen om het proces zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Situatie 2: Jullie wonen samen en hebben een samenlevingscontract

Heb je een samenlevingscontract? Ook dan kan je zonder rechter of advocaat een samenleving beëindigen. Wel is het verstandig om een neutrale derde in te schakelen die er voor zorgt dat het uit elkaar gaan goed verloopt, zeker als jullie al een langere tijd samen zijn geweest of kinderen hebben.

Let wel: woon je samen en ga je uit elkaar en heb je kinderen? Dan is het verplicht om om een ouderschapsplan op te stellen. Een geschikte neutrale partij die jullie hierbij kan helpen is een mediator.

Situatie 3: Jullie zijn getrouwd

Zijn jullie getrouwd? Dan is het niet mogelijk om te scheiden zonder advocaat of rechter. Je kan geen scheiding aanvragen zonder advocaat, hij of zij is namelijk nodig om de echtscheiding aan te vragen bij de rechter. Een rechter geeft een echtscheidingsbeschikking af, die de scheiding wettelijk legaliseert. Scheiden is een ingewikkeld proces, daarom kan het prettig zijn om ook daarbij mediation in te schakelen. Bovendien hoeft een mediator niet inhoudelijk naar de zaak te kijken en dit kan ervoor zorgen dat het proces sneller verloopt.

Ga je scheiden en heb je kinderen? Dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een mediator of advocaat kan hierbij helpen.

Voor- en nadelen van scheiden zonder advocaat of mediator

Scheiden zonder advocaat of mediator heeft zowel voor- als nadelen. Toch zal je vooral nadelen ervaren als je ervoor kiest om uit elkaar te gaan zonder advocaat of mediator, althans goede begeleiding.

Een voordeel op korte termijn is dat het goedkoper is. Op langer termijn zal je ongetwijfeld meerdere nadelen ondervinden. Je hebt namelijk vaak geen duidelijkheid over verdeling van de woning, inboedel, pensioen, vermogen en mogelijke schulden als je gaat scheiden zonder advies en begeleiding van een  advocaat of mediator. Dit komt omdat er vaak geen duidelijke (wettelijke) afspraken zijn gemaakt. Vaak denkt men: ‘Ach, dat regelen we wel.’ De praktijk is echter vaak anders. Deze onduidelijkheden kunnen dan mogelijk resulteren in een vechtscheiding en dat is natuurlijk het laatste wat je wilt.

Kortom, het is verstandig om een advocaat, mediator of notaris in te schakelen die jullie kan helpen om duidelijke afspraken op papier te zetten en zo de zaken netjes af te sluiten.

Staan jullie op het punt om te scheiden? Neem dan gerust contact met ons op. Je staat er niet alleen voor!

E-mail of bel ons!