De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 geoordeeld dat bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Dit, in tegenstelling tot de berekeningswijze zoals deze vanaf 1 januari 2015 en tot 9 oktober 2015 werd geadviseerd. Het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop moet, volgens de Hoge Raad, worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

 

Zie voor de onderbouwing van de Hoge Raad de volledige uitspraak .

 

Wilt u weten of dit gevolgen heeft voor uw situatie, bijvoorbeeld als u tussen 1 januari en 9 oktober 2015 een bijdrage voor de kinderen opnieuw heeft laten berekenen, neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op.