Kinderen en scheiding

Maak duidelijke afspraken en voorkom definitieve breuken

 

Kinderen gaan er altijd vanuit dat hun ouders bij elkaar blijven. Daarom zet een scheiding zet niet alleen uw wereld op de kop, maar ook die van hen. Hun vertrouwde omgeving verdwijnt en persoonlijke situatie verandert. Een echtscheiding is voor kinderen een heftige ervaring.

Het is van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en het contact met beide ouders blijft behouden. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de zorgregeling (bijvoorbeeld co-ouderschap) en kinder- en partneralimentatie? VZ Advocaten gaat samen met u om tafel om al deze zaken te bespreken.

 

Kinderen van gescheiden ouders

Wij zijn van mening dat ouders er in beginsel alles aan moeten doen om gezamenlijk tot afspraken te komen. Een echtscheiding kan namelijk veel gevolgen hebben voor kinderen.

Ongeveer een op de drie kinderen van gescheiden ouders ondervindt problemen als gevolg van conflicten tussen ouders. Dat is twee keer zoveel als bij kinderen uit gezinnen die niet uit elkaar gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om problemen als schooluitval of depressies op latere leeftijd. En er bestaat een grotere dat zij later zelf scheiden of betrokken raken bij criminaliteit. Er zijn zelfs cijfers bekend waaruit blijkt dat 50% van de kinderen in de Jeugdzorg uit een gebroken gezin komt.

Voor uw kinderen is van het grootste belang dat u – als ouders – duidelijke afspraken over hen maakt, zodat conflicten (in de toekomst) kunnen worden voorkomen.

 

Het ouderschapsplan

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Sinds 2009 is een ouderschapsplan bij de wet verplicht als u gaat scheiden. Uw kinderen zijn immers een belangrijke – al dan niet de belangrijkste – partij bij uw echtscheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

 

Kom er samen uit met VZ Advocaten

Het ouderschapsplan is echter niet het enige wat wij voor u kunnen betekenen. Wij informeren u over de wettelijke uitgangspunten (bijvoorbeeld met betrekking tot de kinderalimentatie) en bepalen met u op welke wijze de afspraken vorm krijgen. Zoals in de vorm van mediation. Bovendien hebben wij kennis en het opstellen van ouderschapsplannen en bekijken wij samen met u welke oplossing ook in uw situatie passend is.

Als u er als ouders niet in slaagt om samen tot afspraken te komen, dan wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Deze beslist – altijd met het belang van uw kinderen voorop – hoe de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken eruit komt te zien. Dit geldt eveneens indien u het niet eens wordt over de financiële bijdrage (alimentatie) die ten behoeve van uw kinderen betaald moet worden.

Wilt u uw persoonlijke situatie aan ons voorleggen? Neemt dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij wisselen graag met u van gedachten over uw persoonlijke situatie.