Samenlevingscontract ontbinden

Wanneer heeft u wel of geen advocaat of notaris nodig?

Gaat u uit elkaar en heeft u een samenlevingscontract? Dan hoeft u niet altijd een advocaat of notaris in te schakelen. Vanaf het moment dat u niet meer samenwoont, is het contract eigenlijk al verbroken. Meestal – maar niet altijd – staat in het samenlevingscontract ook aangegeven wanneer u de samenleving als beëindigd moet beschouwen.

Om discussie te voorkomen, is het soms beter om de samenleving officieel op te heffen. Zeker als dit van belang is in verband met de financiële afwikkeling van uw samenlevingsperiode. Dat doet u bijvoorbeeld door een aangetekende brief aan uw (toekomstige) ex-partner te sturen waarin u laat weten dat de samenleving geëindigd is. Uiteraard voor zover uw samenlevingsovereenkomst niet een andere manier aanwijst.

 

Samenlevingscontract beëindigen met kinderen of een woning

Helaas is het niet altijd mogelijk om zonder notaris of advocaat tot een goede afwikkeling van de samenlevingsovereenkomst te komen.

Als u samen kinderen heeft of een koopwoning deelt, kan het soms moeilijk zijn om zonder tussenkomst van een advocaat of notaris tot goede regelingen te komen. De wet kent immers geen specifieke regels als het gaat om de vraag hoe samenwoners deze zaken moeten regelen. Dat betreft een wirwar aan regeltjes. Hulp van een deskundige kan dan waardevol zijn.

 

Een convenant opstellen

Hoewel het niet vereist is om een advocaat in te schakelen, is het dus soms toch verstandig om te doen. Bijvoorbeeld om een convenant (of een ouderschapsplan) op te stellen. Hierin worden belangrijke (nieuwe) afspraken vastgelegd over onder andere:

  • regelingen met betrekking tot de kinderen;
  • de koopwoning;
  • de gezamenlijke inboedel;
  • de gemeenschappelijke bankrekeningen
  • gemeenschappelijke schulden – inclusief uw spaargeld en resterende schulden;
  • onder de werking van het samenlevingscontract vallende aanspraken op opgebouwde pensioenenrechten en/of partneralimentatie
  • en de partneralimentatie – mits in het samenlevingscontract opgenomen.

Een advocaat of mediator kijkt met u mee naar uw persoonlijke en financiële belangen en kan u wegwijs maken in de juridische regeltjes die uw afspraken beheersen. Zo voorkomt u achteraf (kostbare) verrassingen en weet u zeker dat de zaken netjes worden afgerond.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij wisselen graag met u van gedachten over uw persoonlijke situatie.